Pangkalahatang Tuntunin

Halina gamitin ang serbisyo ng web na ibinibigay ng Mascus (Tinutukoy namin Kami, bilang websites o Mascus. Sa pamamagitan ng pag accesss sa aming web sites ( ikaw o bilang user) ay sumasang ayon sa mga tuntunin at kundisyon ng kasunduang ito. Mangyaring basahin ng mabuti ito.

1. Pangkalahatang mga Probisyon

Ang www.mascus.ph ay isang internet batay sa pampublikong merkado na nagbibigay daan sa mga propesyonal para mapadali ang paghahanap ng bumibili at nagbebenta ng mega nagamit ng vehikulo at iba pang mabigat na makinarya ( “ nagamit ng Kagamitan”. Nagbibigay ang www.mascus.ph ng mga pangunahing tagagawa at dealers ng mega pinakabagong seleksyon, mega makina mula sa mga pribadong tagapagbenta pati na rin ang kapaki-pakinabang na karagdagang serbisyo. Ang www.mascus.ph ay gumaganap bilang isang link sa pagitan ng mga potensyal na mamimili at nagbebenta.

Ang pangunahing layunin ng website na ito ay upang ipakita ang mga nagamit ng kagamitan bilang Ad sa internet. Lahat ng kasunduan sa bentahan sa mega nagamit ng kagamitan na na-advertise sa website ay ginawa lamang sa pagitan ng mamimili at nagbebenta. Ang Mascus ay hindi partido sa anumang nasabing kasunduan. Lahat ng impormasyonn sa partikular na piraso ng Ginamit na Kagamitan (“ impormasyon”) ay nagmula sa nagbebenta at hindi sa Mascus. Ang Mascus ay hindi mananagot at hindi magagarantiya ang paggamit o pagiging angkop sa anumang partikular na layunin ng anumang naturang mga piraso ng Ginamit na Kagamitan.

Ang materyal na nakalagay sa websites ay ibinibigay para sa layuning pang impormasyon lamang. Inaasahan din naming na lahat ng gumagamit ng websites na kumilos ng may kasipagan at sundin ang mahusay na kasanayan,hindi naming maaaring i-verify ang impormasyon matustusan nila. Bago bumili ng isang piraso ng Ginamit na Kagamitan o serbisyo na binasa ninyo sa aming website, kailangan ninyong kumpirmahin sa nagbebenta ang lahat ng impormasyon ( kabilang ang presyo) na mahalaga kung magdedesisyon kayung bumili. Kapag bibili ng mga Nagamit ng Kagamitan, mangyaring gamitin ang sariling paghatol sa parehong paraan na gagawin mo kapag ikaw ay bumili ng mga parehong mga item sa pamamagitan ng isang advertisement sa pahayagan.

Kung magdesisyon kayong bumili ng mga Nagamit ng kagamitan, pang Finansyal o transportasyon na serbisyo o sa lahat ng mga item bilang resulta nga nakalat na impormasyon o pagbisita sa Mascus website, ang kakasunduin partido ay ang mismong nagbebenta at hindi ang Mascus.

2. Pag Rehistro

Kung gustong I-access ang serbisyo ng Mascus, kayo ay kinakailangang A) ibigay ang inyong contact details at karagdagang personal na impormasyon sa pammagitan ng paglilista sa registration form online. B) sumang ayon na sumunod sa kasunduang ito ng user. Ang Mascus ay papanatiliin ang mga impormasyon na ibinigay ninyo upang magamit ninyo ang website at hindi kailangang ilagay muli ang mga impormasyon. Pinapayagan lamang ang mga legal at may kakayahang magrehistro bilang user ng website.

Sa pamamagitan ng pagrehistro bilang user ay sinisiguro ninyo na pawang katotohanan at tiyak ang mga impormasyon na ipinagkaloob ninyo sa amin at mangyaring I –update ang mga pagbabago sa inyong impormasyon na nasa parte ng My Setting. Ang Mascus ay may karapatan na tanggihan ang inyong paggamit sa website sa hinaharap kung may mga makatwirang rason kapag ang inyong impormasyon na inalagay at hindi totoo,mali,hindi kasalukuyan at may kulang o kapag hindi sumunod sa mga tuntunin at kundisyon dito sa User Agreement. Ang Mascus ay magbibigay ng karagdagang legal na remedyo.

Bilang parte ng pagpaparehistro, kayo ay na hinihiling na pumili na user name at password. Tungkulin ninyo na pangalagaan ang pagiging kunpidensyal ng inyong password at username at abisuhan ang Mascus sa pamamagitan ng e-mail () ng anumang kilalang o pinaghihinalaang di-awtorisadong paggamit ng user name at password. Hanggang sa resibo ng naturang notipikasyon, ikaw ang mananagot para sa lahat ng paggamit ng user name at password.

3. Pagkapribado

Nakatuon ang Mascus sa pagprotekta sa privacy ng mga gumagamit sa website nito at nagsusumikap itong masiguro na ang natiling data ay protektado laban sa hindi awtorisadong pag-access. Walang sistema ng seguridad ang di napapasok samakatuwid, hindi naming magagarantiya ang seguridad ng aming database o maari naming magagarantiya na ang impormasyon na iyong ipinagkaloob ay hindi naharang habang ipinapadala sa amin sa internet.
Ang Mascus ay may karapatang gamitin at ibunyag sa mga third party ang iyong impormasyon ng user ( halimbawa: user name at e-mail address) maliban kung particular na tinagubilinan kami o kung hindi man. Ang Impormasyon ay maaaring isiwalat sa mga partido na naniniwala kami ay maaaring maging may interes sa inyo, tulad ng mga vendor ng na kagamitan kaugnay sa mga produkto at serbisyo. Ang Impormasyon ay maaring isiwalat sa loob ng lawak ng naaangkop na batas.
Sa pamamagitan ng paggamit ng mga serbisyo, kayo din ay nagbibigay ng mga pahintulot sa mga probisyon ng privacy.

4. pag-aanunsiyo

Sa pamamagitan ng inputting o pagpapadala ng inyong advertisement sa Mascus, ikaw ay humihiling na ang advertisement ay mailathala sa aming serbisyo. Isang wastong kontrata sa pagitan ng Mascus at ng User ang lalagdaan kapag naiverify at naitanggap ang iyong kopya ng advertisement . Responsibilidad ng nagbebenta na tukuyin ang partikular na advertisement at kung saan ito mailathala; at Mascus.com, sa Mascus plus (sariling nagbebenta kagamitan sa kanyang sariling homepage) at / o sa sariling sa nagbebenta intranet / extranet serbisyo. Inilalaan ng Mascus ang karapatan upang tanggihan o bawiin ang isang advertisement sa sarili nitong paghuhusga.
Ang Mascus ay makikipag ugnayan sa inyo sa e-mail kapag ang inyong advertisement ay hindi angkop sa aming publikasyon. Ang mga gumagamit o nag-aacess ng website ng Mascus ay maaring hindi payagan kapag sila ay hindi kumilos ng propesyonal o alinsunod sa nararapat na kasanayan. Ang mga pre-kondisyong ito ay para sa pagpapalathala at sinusuri ito para sa bawat isang advertisement.
Ang bawat isang advertisement ay maaring maglaman ng Impormasyon lamang sa iisang piraso ng Nagamit ng Kagamitan. Responsibilidad ng tagapagbenta na magbigay ng tama at kumpletong impormasyon tungkol sa produkto at iba pang kondisyon at detalye na maaring may kaugnayan sa potensyal na tagapagbili na aayon sa angkop na batas,batas administratibo at mahusay na kasanayan sa negosyo.
Ikaw ay Sumasang-ayon na masaklawan ng mga garantiya, presyo at iba pang impormasyon na iyong ibinigay sa advertisement.
Kapag ang isang Nagamit ng Kagamitan ay nabenta na, responsibilidad ninyo na tanggalin ang advertisement sa website;Pati na rin ang agarang pagsagot sa lahat ng kahilingan, mga mensahe at alok na inyong natanggap bilang resulta ng inyong advertisement.
Ang mga alok na pagbibili mula sa website ay walang pagkiling kapag ang alok ay naglalaman ng kumpletong detalye sa sangkap ng material at transaksyion gaya ng mga tuntunin ng paghahatid at pagbabayad.
Kapag isinumite ang inyong advertisement sa Mascus para sa pagpapalathala, ikaw ay sumasang ayon na lahat ng ari ariang intelektwal at at pagmamay-ari ng mga karapatan sa advertisement tulad ng paglitaw nito sa web site ay ililipat sa Mascus. Maari naming i-edit, iuri, kopyahin at ilathala ang mga impormasyon buo o kaya bahagi lamang ngunit ang mga Komersyal o teknikal na impormasyon ay di kailangang i-edit.
Hindi naming mai-veverify ang katotohanan ng mga impormasyon o pahayag na nasa advertisement. Sa makatuwid, Kayo na tagasiwalat ng impormasyon at tagagamit ay responsible sa anumang pagkalugi, gastos at iba pang babayaran na tinatamo naming bilang kapalit ng mga maling pahayag na inyong ibinigay.
Kayo ay may karapatang i-kansela ang advertisement kung anu mang dahilan sa anu mang oras.
Sa kahilanang ang pag index sa mga data at sukatan sa seguridan ng Mascus site, ang mga nabayarang ads at mga nilalaman nito ay hindi agarang lalabas online sa pampublikong merkado ng Mascus o kaya sa kasamang portal. Ang pag-index ay maaring mag iba batay sa pagkarga ng Server. Ang mga Ads ng Mascus invoices customer ay karaniwang online sa loob lamang ng ilang oras. Para masiguro ang seguridad ng aming mga customers at bisita, ang mga private ads ay sinisiyasat para sa mg fraudulent,nakakalinlang at labag sa batas na mga impormasyon Ang veripikasyong ito ay magtatagal hanggang 72 oras, pagkatapos ang ads ay maaring lumabas sa merkado ng Mascus.
Kapag ang natanggap na Mascus advertisement sa para sa ilang kadahilanan ay hindi lilitaw sa website sa anu mang paraan, kayo ay karapat dapat na maibalik ang inyong binayad para sa presyo ng advertisement maliban kung ang pagkukulang ay sanhi ng hindi inaasahan pangyayari higit pa sa aming makatwirang pagkontrol o dahil sa iyong paglabag ng Kasunduang ito. Aming pananagutan para sa paglabag ng kontrata o kapabayaan ay hindi dapat lumagpas sa isang halaga na katumbas sa presyo ng advertisement.

5. Presyo at Mga Tuntunin ng Pagbabayad

Kayo ay maaring magrehistro bilang user ng web site(s), magbasa ng advertisement, makipag ugnayan sa nagbebenta, maglagay ng pag aalok ng pagbili at Want ads ng walang bayad.
Ang paglagay ng sariling advertisement sa Mascus.com site ay saklaw na sisingilin ayon sa tinukoy sa isang listahan ng presyo na wasto sa oras. Ang naaangkop na rate ng VAT ay idadagdag sa lahat ng mga presyo.
Ang pagbayad ng advertisement ay isasagawa sa pamamagitan ng bangko sa web o credit card. Ang paglink sa mga bangko ay maari sa mismong homepage ng Mascus.com Walang advertisement ang maaring mailathala kung hindi pa kaukulang tapos ang bayaran. Ang mga nakakontratang customer na nag aadvertise sa mga Nagamit ng Kagamitan sa regular na buwanang batayan,at i- invoice para sa mga serbisyo sa paggamit Iinvoice din ang mga bayarin ng pagiging miyembro ng klub bago pa man din ito magsimula.

6. Impormasyon tungkol sa Produkto

Ang Mascus ay naglalyong makuha nag inyong atensyon sa katotohanan ang lahat ng impormasyon sa isang pirasong Nagamit ng Kagamitan na inadvertised sa website ay nanggaling mismo sa tagapagbenta ng naturang Nagamit ng Kagamitan. Ang nagbebenta lamang ang nagsuri at nagbigay ng kanyang mga opinion sa kundisyon nitong Nagamit na Kagamitan. Ang pagsusuri samakatuwid ay hindi ginawa ng anumang walang kinkilingan na pangatlong partido at hindi responsibilidad ng Mascus para sa katotohanan at ganap na kawastuhan ng ganoong ebalwasyon.

7. Mga Karapatan sa pang Intelektwal na Ari-arian

Lahat ng nilalaman ng website na ito gaya ng texts, grapika, software at iba pang materyal pati na rin ang pagkaayos at pagtitipon ng mga nilalaman ay pag aari ng Mascus at protektado ng Finnish Copyright Law. Lahat ng paggamit pati na rin ang pamamahagi,paglathala at pagpaparami, pagpapakita o anu pa mang eksploitasyon ng nilalaman ng web site ay mahigpit na ipinagbabawal maliban kung tahasang pinahintulutan naming sa pamamagitan na pagsulat sa amin.

8. Bayad-danyos at Limitasyon ng Pananagutan

Ang mga nilalaman ng site na ito ay nakalaan bilang maaring magamit. Walang warrantiya,alin mang direkta o ipininahiwatig na ginawa sa kaugnay sa kawastuhan,kaganapan o nilalaman ng site. Ang Mascus ay magbabayad ng pinsalang serbisyo kapag may mga pagpapabaya sa kanilang parte. Maari naming itama o kaya bayaran ang diretsang pinsala sanhi ng kamalian. Ang pagpili sa pagitan ng mga remedyo ay isasagawa sa aming pag iingat at kung nagkataon na ang pagbabayad ng pinsala ay limitado kumpara sa bayad sa advertisement.
Ang Mascus ay di maaring managot para sa anumang di direktang pinsala o anu pa man na na dulot ng mga pangyayari higit pa sa aming makatwirang pagkontrol o nagmula sa user o anumang third party.
Hindi naming ginarantiya na ang site o ang mga server na nagbibigay ditto ay libre ng mga error, mga virus o iba pang mapanganib na mga bagahi. Taglay naming ang karapatan upang baguhin ang site o bawiin ang access dito sa aming sariling paghuhusga.
Sa loob mismo ng website, maari kang makahanap ng mga link o mga sanggunian sa mga ikatlong partido ng mga materyales at mga websites. Habang hinihikayat ka naming na kumunsulta sa naturang mga website, ipinapalagay namin na walang pananagutan para sa mga nilikhang material o nakalathala sa pamamagitan ng naturang site at ang pagkakaroon ng nasabing link ay hindi nagppahiwatig ng pag apruba o inderso ng anumang material o impormasyon ng produkto na nilalaman sa anumang naka-link na site.

9. Availabilidad

Anu mang oras ang Mascus ay maaaring magtanggal, magbago o magdagdag ang nilalaman ng website ng walang paabiso. Karapatan naming na tanggalin, baguhin o suspendihin ihinto anumang aspeto ng buo o bahagi ng website. Minsan ang web site ay pansalamantalang hindi magagamit para sa pagsasaayos nito at iba pang rason.

10. Susog sa Kasunduan

Ang internet ay umuunlad na paraan. Maaring baguhin ng Mascus ang mga terminong sa kasunduan nito sa mga User ano mang oras kung saan kami ay maghahayag ng mga binagong takda sa website. Sa pamamagitan ng patuloy na paggamit sa aming serbisyo, kayo ay sinasaklawan ng mga pagbabago alinsunod sa napagkasunduan.

11. Katugunan

Kung may mga kumento, pagpapabuti o suhestiyon tungkol sa website, mangyaring ipadala ang inyong mga komento at kopya ng material na naniniwala kayong hindi wasto sa adres na ito (), kalakip ng inyong paliwanag ng inyong pagtutol o suhestion.

12. Pagsa walang Bisa ng Probisyon

Anu mang mga probisyon ng kasunduan sa User ay tiyak na hindi ipapatupad kung ang probisyon ay tiyak na ipinatupad na sakop at pinapayagan ng naaangkop na batas.

13. Force Majeure

Ang partidong maaring maantala sa pagganap sa isang obligasyon sa ilalim ng kasunduan ito dahil sa isang kaganapan na hindi makatwirang control at hindi maktwirang nakikinita nung isinagawa ang kasunduan. Ang mga kaganapan ito kabilang ngunit hindi limitado sa mga sumusunod: strike, lockout, pagkabigo ng telekomunikasyon, sunog, pagnanakaw,pinsala sa tubig, sabotahe at paninira.

14. Tuntunin at Pagwawakas

Itong mga tuntunin at kundisyon ay magkakabisa kapag tinatanggap mo sila at ang mga ito sa pagpapatupad hanggang sa susunod na abiso. Ang Mascus.com sa kanyang sariling paghuhusga ay maaring tanggihan anu mang oras ang pag access sa website mula sa isang user na hindi sundin ang mga tuntunin at kundisyon o kaya kung aabalahin ang mga ibang gumagamit o kaya ang website mismo.

15. Pamuhatan

Ang mga heading ng clause sa Kasunduang ito ay hindi maituturing na bahagi nito o kaya pagsasaalang-alang sa interpretasyon o konstruksiyon .

16. Sumasaklaw na Batas at Hurisdiksyon

Itong kasunduang sa paggamit ng website na ito sa pagitan ng user at Mascus ay nasasaklawan alinsunod sa mga batas ng Finland kabukod nito ang mga panuntunan para sa pagpili ng batas.Lahat ng mga di pagkakaunawaan na hindi malulutas amicably ay sa mismong hukuman ng distrito sa Helsinki, Finland.

17. Impormasayon sa Mascus

Mascus International BV
Keizersgracht 127
1015 CJ Amsterdam
Netherlands

Registration Number: 57776806