Maglink sa amin

Kung nais mong i-link sa Mascus mula sa iyong sariling site, mangyaring gamitin ang code sa ibaba.
(Note: kung nais mong gamitin ang aming logo mangyaring i- host ang larawan sa iyong sariling site)

Imahe & Text

<p><a href="http://www.mascus.ph/"><img src="http://www.example.com/Mascus_Logo.jpg" width="230" height="32" border="0" align="left">Mascus: Used Equipment & Machinery</a><br />Pinakamalaking merkado ng web sa pagbili at pagbenta ng Ginamit na makinarya at transportasyon kagamitan na natatangi sa pang konstruksiyon, agrikultura, pangasiwaan ng materyal, groundscare at panggugubat.</p>

Ang nasa itaas na code ay magmumukhang ganito:

Mascus: Used Equipment & Machinery
Pinakamalaking merkado ng web sa pagbili at pagbenta ng Ginamit na makinarya at transportasyon kagamitan na natatangi sa pang konstruksiyon, agrikultura, pangasiwaan ng materyal, groundscare at panggugubat.


Text lamang

<p><a href="http://www.mascus.ph/">Mascus: Used Equipment & Machinery</a><br />Pinakamalaking merkado ng web sa pagbili at pagbenta ng Ginamit na makinarya at transportasyon kagamitan na natatangi sa pang konstruksiyon, agrikultura, pangasiwaan ng materyal, groundscare at panggugubat.</p>

Ang nasa itaas na code ay magmumukhang ganito:

Mascus: Used Equipment & Machinery
Pinakamalaking merkado ng web sa pagbili at pagbenta ng Ginamit na makinarya at transportasyon kagamitan na natatangi sa pang konstruksiyon, agrikultura, pangasiwaan ng materyal, groundscare at panggugubat.


Imahe lamang

<p><a href="http://www.mascus.ph/"><img src="http://www.example.com/Mascus_Logo.jpg" alt="Mascus: Used Equipment & Machinery" width="230" height="32" border="0"></p>

Ang nasa itaas na code ay magmumukhang ganito:Para idownload ang imahe sa itaas, i- right click dito at piliin ang Save Target As.